Committee

Spiritual Advisor:  Fr. Tilemahos Alikakos

Stella Afentoulis, Katerina Alexopoulos, Tina Lambros Anagnos, Ethel Angelos, Angelo P. Angelos, Dn. Chris Avramopoulos,  Eleni Bourtsos, Panayiota Bozionelos, Barbara Dallas, Dimitri Dallas, Vicki Dallas, Susan Downs, Kostas Economou, Yannis Economou, Christina Kakavas, Zoe Koultourides, Demetrios Kouretas, Anastasia Nickolas, Antonis Platis, Adamantia Siomos, Christina Yannoulis, Taki (Frank) Zarakas, Marianthe Zervas