Committee

His Emminence Metropolitan Iakovos of Chicago

Spiritual Advisor:  Fr. Tilemahos Alikakos

Stella Afentoulis, Katerina Alexopoulos, Tina Lambros Anagnos, Ethel Angelos, Angelo P. Angelos, Dn. Chris Avramopoulos, Olympia Bournias, Eleni Bourtsos, Panayiota Bozionelos, Barbara Dallas, Dimitri Dallas, Vicki Dallas, Susan Downs, Kostas Economou, Yannis Economou, Tina Economy, Bessie Grosso, Christina Kakavas, Eleni Karamatskos, Paula Kokoris, Zoe Koultourides, Demetrios Kouretas, Anastasia Nickolas, Antonis Platis, Christina Rigas, Niki Rigas, Diamanto Siomos, Stella Theoharopoulos, Georgia Vasilopoulos, Christina Yannoulis, Taki (Frank) Zarakas, Marianthe Zervas